Fotky směs II. - říjen 2005


   
Písemka. (pozn.: Najdete šikmou flašku v Pisse?)
-Co napsal ten Goethe? -Nó, napsal.
Darf ich bitten? (Smím vás kousnout?)
Oběť.
Tak, který obrázek to byl?
Ty vysokoškoláci, ty by na to jenom koukali...
Co dodat...
Neska to pěkně opaluje.
Už před pěti minutama zvonilo!
-Už šest...! -Ale Kubíku, přece bys mu nezkazil tu radost...
Ahój, nechceš si taky šňupnout?
Paní magystryně Matušková.
Jó, ten Arzenál je tutovka, dáme na něj pár modrejch...
Kampak se mi schovalo to x, kampak se mi schovalo?
Zpět na úvodní sránku